Menu
RSS

Dr Tso

「曹宏威論選情 搞Gag懶神秘 」 精選

「曹宏威論選情 搞Gag懶神秘 」

早年揭穿過內地特異功能騙案鮋曹宏威博士,尋日報名參選人大,佢○二年有240 個提名,今年就唔肯講鰦幾多;講起自己鮋勝算,更加特異功能上身,令人摸不覑頭腦。好似問佢政綱有乜?佢就由核聚變講到佢個網站被指為搞Gag 。問有無人勸退佢?佢就話:「有,我老婆囉!」點解?佢竟然「點醒」大家話:「呢鱓咪叫搞Gag 囉!」睇怕一般人都好難明白博士鮋言論。

曹宏威回應:(移自答太陽報)我有向例,提名人名單在選情未塵埃落定前不公佈,以免提

                       名人因公佈了名單而受到傳媒干擾,去屆如是,且人數是238而非140.

                       第二是政綱:其一是普及科學。我說科學分軟硬,中國的硬科學,如核聚變

                       的小太陽、如嫦娥一號、如青藏鐵路,發展都有板有眼,只剩下人民迷信

                       漸多,軟科學的普科有待提高。

                       當我被問及有誰勸退我,我說是內子,另一人問原因,我不想用婆媽的關心

                       呀、養生呀作答,就說:「有我出選她就不能報名了」!這顯然是gag類的

                       答案,故有此一說。但可惜有人心不在焉,故出現了斷章。

最後修改於週一, 26 一月 2015 16:27
登入後發表評論
返回頂部